فروش و بازاریابی

بازاریابی اصل اول در صادرات کالا به شمار می رود. شناخت بازار خارجی، بررسی نیازها و راه های نفوذ به آن، بررسی آمارهای رسمی کشور مربوطه و کسب اطلاعات کامل از خریداران و استعلام خدماتی که ارائه می دهند، از جمله مواردی است که گروه بازرگانی آداک در بازاریابی هدفمند انجام می‌دهند

  •  انجام بررسـی‌های اولـیه بازار و تحقیق در خصـوص تامین کننـدگان و شرایـط فروش آن‌ها

  • اخذ پیشنـهادهای اولیـه فنی و مالی و ارائه آن به مشــتری همـراه با ارائــه خلاصه ارزیــابی کیفی تامین کنندگان

  • دریافت نمونه کالای مورد نظر یا هماهنگی بازدید حضوری در صورت درخواست مشتری جهت مقایسه، ارزیابی و تصمیم گیــری برای انتخاب

  • تامین کننده مناسب

  • اخذ پیش فاکتور نهایی بعــد از چانه زنی در خصوص قیمــت و شرایط خرید با توجه بـه اولویت‌های مدنظر مشتری و نهایتاً تایید آن توسط ایشان

  • تنظیم و عقد قرارداد تحت نظارت وکلای شرکت بر اساس قوانین داخلی کشور مبدا