صادرات و فروش کالا در بازارهای خارجی از ظرافت و حساسیت خاصی برخوردار است، که عدم توجه به آن ممکن است سرمایه گذاری‌های انسانی و مالی را هدر بدهد.

 

مراحل صادرات به روسیه:

 • مذاکرات اولیه، تعیین قیمت صادراتی، شروع همکاری
 • صدور پروفرما توسط فروشنده(پیش فاکتور)
 • انعقاد قرارداد
 • کسب مجوز صدور از ارگانها و سازمانهای ذیربط
 • آماده سازی و بسته بندی
 • انجام تشریفات گمرکی در مبدا
 • عقد قرارداد حمل و بیمه
 • دریافت گواهی بازرسی کالا (اجباری نیست)
 • صدور اینوویس و پکینگ لیست توسط فروشنده،  اخذ گواهی مبدا (در این مرحله به منظور اینکه اینوویس فروشنده برای فدراسیون روسیه مورد تایید باشد و مبنای محاسبه مالیات و عوارض گمرکی قرار گیرد، اینوویس بایستی مهر اتاق بازرگانی را داشته باشد)
 • ارسال کالا
 • ورود به گمرک مقصد
 • تخلیه بار ضمن انجام تشریفات گمرکی
 • پرداخت مالیات ها و عوارض های گمرکی
 • ترخیص کالا